Kontakt

Kontakt
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Przeworsku
37-200 Przeworsk
ul. Budowlanych 9
tel. 607-250-797, fax. 16 648 99 09
sekretariat@mosirprzeworsk.plBiuro : czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-15.30NIP: 794-10-04-181
Konto bankowe GETIN Bank: 77 1560 1195 2544 2047 5000 0001

 

Dyrektor:  Grzegorz Łuczyk
dyrektor@mosirprzeworsk.pl

Główny księgowy:  Elżbieta Machnica
tel. 607-250-797

Kierownik działu obsługi obiektów sportowo-rekreacyjnych:  Anna Kobylińska
tel. 609-567-656

Dział organizacji imprez sportowo-rekreacyjnych: Łukasz Jankowski
sport@mosirprzeworsk.pl

Wypożyczalnia Sprzętu Rehabilitacyjnego i Urządzeń Pomocniczych Szansa:  Marcin Krzywonos
tel. 661-600-997
rehabilitacja@mosirprzeworsk.pl

Hala Sportowa im. Tadeusza Ruta, ul. Misiągiewicza 10
tel. 16-648-99-09

Animator sportu Kompleksu „Moje Boisko Orlik 2012”:  Łukasz Jankowski
tel. 16-648-99-09

Swoje pytania mogą również państwo wysyłać za pomocą formularza kontaktowego poniżej.

[vCitaContact]

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119
z 04.05.2016) informuję, iż:

 • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Przeworsku z siedzibą
  w Przeworsku, ul. Budowlanych 9.
 • kontakt do Inspektora Ochrony Danych – Sławomir Rejman, tel. 694 313 694, e-mail rejman@gamil.com,
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji
  w Przeworsku – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz na podstawie Art. 9 ust.1 lit. g ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r,
 • odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych
  na podstawie przepisów prawa,
 • Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną,
 • posiada Pani/Pan prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano
  na podstawie zgody przed jej cofnięciem (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody),
 • ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,
 • podanie danych osobowych w zakresie wymaganym ustawodawstwem jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa,
  a pozostałym zakresie jest dobrowolne,

 

Niepodanie danych w zakresie wymaganym przez przepisy prawa może skutkować pozostawieniem sprawy
bez rozpoznania.

Dyrektor
Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Przeworsku

Grzegorz Łuczyk