Przeworskie Dni z Badmintonem , 25-28 września 2014r.

plakat bad

W dniach 25 -28 września w hali sportowej przy ul. Misiągiewicza  odbędą warsztaty szkoleniowe oraz cykl turniejów badmintona . Organizatorem imprez jest Burmistrz Miasta Przeworska oraz Podkarpacki Związek Badmintona.

Plan imprez:

25 września 2014 r. /czwartek/ godz.12.30 -Warsztaty metodyczne dla nauczycieli ” Badminton na lekcjach wychowania fizycznego”

26 września 2014 r. / piątek / godz. 9.00 –Drużynowy  Turniej  Szkół Podstawowych w Badmintonie o Puchar Burmistrza Miasta Przeworska (komunikat poniżej).

27 września 2014 r. / sobota / godz.10.00 – Drużynowy Turniej Pracowników Samorządu Terytorialnego w Badmintonie o Puchar Burmistrza Miasta Przeworska ( komunikat poniżej)

28 września – /niedziela/ godz.10.00 – Komunikat Indywidualnego Turnieju  Amatorów i Weteranów w Badmintonie o Puchar Burmistrza Miasta Przeworska ( komunikat poniżej)

 

 

Komunikat Drużynowego Turnieju Badmintona Szkół Podstawowych w Badmintonie o Puchar Burmistrza Miasta Przeworska Marii Dubrawskiej- Lichtarskiej.
1.Cel
– popularyzacja dyscypliny sportowej badminton jako dyscypliny którą – można uprawiać w każdym wieku i wszędzie,
– propagowanie sportowej rywalizacji,
– promowanie czynnego i zdrowego wypoczynku,
– nawiązywanie kontaktów między szkołami,
– popularyzacja idei „fair play” w sporcie,
2.Organizator :
– Urząd Miasta w Przeworsku
– Podkarpacki Związek Badmintona w Rzeszowie ,
3.Termin i miejsce
26 wrzesień 2014 r. / piątek / godz. 9.00, Hala Sportowa w Przeworsku ul. Misiągiewicza 10
4. Uczestnictwo : reprezentacje Szkół Podstawowych z Miast i Gmin z terenu powiatu przeworskiego – drużyny chłopców i dziewczyn,
5. Skład drużyny : 3 zawodników /czek/ + 1 rezerwowy,
6.Rodzaje gier
Mecz będzie składał się z trzech gier pojedynczych do trzech wygranych setów do 11 pkt.
– zawodnik/czka/ nr.1 drużyna A – zawodnik/czka/ nr.1 drużyna B
– zawodnik/czka/ nr.2 drużyna A – zawodnik/czka/ nr.2 drużyna B
– zawodnik/czka / nr.3 drużyna A – zawodnik /czka/ nr.3 drużyna B
Skład drużyny na dany mecz podaje kapitan drużyny na 10 minut przed rozpoczęciem meczu.
5. Uczestnictwo – drużyna składa się z uczniów jednej ze Szkół ;
Zgłoszenia imienne zawodników dokonane powinny być w formie pisemnej w dniu zawodów.
5.System rozgrywek – grupowo – pucharowy lub każdy z każdym w zależności od ilości zgłoszonych drużyn,
6.Program Turnieju ;
26. 09 / piątek / – godz. 9.00 odprawa i losowanie,
– godz. 9.30 rozpoczęcie zawodów,
– ok. godz. 15.30 uroczyste zakończenie zawodów
i wręczenie pucharów, dyplomów,

7.Nagrody
Puchary – zdobywcy miejsc 1 – 3 otrzymują puchary,
Dyplomy- zdobywcy miejsc 1-6 otrzymują dyplomy za zajęte miejsca pozostałe drużyny za udział,
Medal – zdobywcy miejsc 1 – 3 otrzymują medale,
8.Sprzęt sportowy : Lotki – zapewnia Podkarpacki Związek Badmintona,
Rakietki – można będzie wypożyczyć na czas trwania turnieju od organizatora,
Pozostały sprzęt sportowy zapewniają sobie uczestnicy,
9. Wyżywienie – w własnym zakresie ,
10. Zgłoszenia drużyn /z zaznaczeniem chłopcy, dziewczęta / do udziału w turnieju w nieprzekraczalnym terminie do 23 września 2014 / wtorek / co pozwoli przewidzieć czas trwania turnieju .
Zgłoszenia :
mail : mosir.przeworsk@onet.pl
lub telefonicznie : 16 648 99 09
12. Postanowienia końcowe.
Koszty :
– organizacji imprezy ponosi organizator
– delegacji / wyżywienia, podróży/ ponoszą jednostki delegujące,
– Organizator nie ubezpiecza startujących zawodników,
– Obowiązują przepisy gry i Regulamin Sportowy PZBad.
– Wszystkie sprawy sporne rozstrzyga sędzia główny.

W czasie zawodów rozegrany zostanie turniej Opiekunów Drużyn – którzy proszeni są o zabranie sprzętu sportowego .
Komunikat Drużynowego Turnieju Badmintona Pracowników Samorządu Terytorialnego w Badmintonie o Puchar Burmistrza Miasta Przeworska Marii Dubrawskiej – Lichtarskiej
1.Cel
– popularyzacja dyscypliny sportowej badminton jako dyscypliny którą – można uprawiać w każdym wieku i wszędzie,
– propagowanie sportowej rywalizacji wśród osób dorosłych,
– promowanie czynnego i zdrowego wypoczynku,
– nawiązywanie kontaktów między Gminami,
– wymiana doświadczeń dotyczących nie tylko sfery działalności kulturalnej
i sportowej ale także codziennej rzeczywistości samorządowej,
– popularyzacja idei „fair play” w sporcie,
2.Organizator :
– Urząd Miasta w Przeworsku
– Podkarpacki Związek Badmintona w Rzeszowie
3.Termin i miejsce
27 wrzesień 2014 r. / sobota / godz.10.00 ,Hala Sportowa w Przeworsku ul. Misiągiewicza 10
4. Uczestnictwo : reprezentacje Urzędów Miast, Gmin, Starostwa z powiatu przeworskiego – drużyny kobiety i mężczyzn,
– organizator dopuszcza możliwość zaproszenia do turnieju drużyny z instytucji jednostek podległych i współpracujących z Urzędem.
5. Skład drużyny : 3 zawodników /czek/ + 1 rezerwowy,
6.Rodzaje gier
Mecz będzie składał się z trzech gier pojedynczych do trzech wygranych setów do 11 pkt.
– zawodnik/czka/ nr.1 drużyna A – zawodnik/czka/ nr.1 drużyna B
– zawodnik/czka/ nr.2 drużyna A – zawodnik/czka/ nr.2 drużyna B
– zawodnik/czka / nr.3 drużyna A – zawodnik /czka/ nr.3 drużyna B
Skład drużyny na dany mecz podaje kapitan drużyny na 10 minut przed rozpoczęciem meczu.
5. Uczestnictwo – drużyna składa się z pracowników jednego Urzędu ;
w drużynie mogą uczestniczyć :
– pracownicy urzędów lub jednostek podległych
-dopuszcza się możliwość występu maksymalnie jednego nauczyciela wf w każdej drużynie.

Zgłoszenia imienne zawodników dokonane powinny być w formie pisemnej w dniu zawodów.
W turnieju nie mogą wziąć udziału pracownicy Urzędów którzy:
– posiadają licencje zawodnika PZBad.
– byli czynnymi zawodnikami a przerwa jest krótsza niż 10 lat,
– nauczyciele, trenerzy prowadzący zajęcia w dyscyplinie sportowej badminton,
5.System rozgrywek – grupowo – pucharowy
6.Program Turnieju :
27. 09 . sobota – godz. 9.30 odprawa i losowanie,
– godz. 10.00 rozpoczęcie zawodów,
– ok. godz. 14.30 uroczyste zakończenie zawodów,
wręczenie pucharów, dyplomów,
7.Nagrody
Puchary – zdobywcy miejsc 1 – 3 otrzymują puchary,
Dyplomy- zdobywcy miejsc 1-6 otrzymują dyplomy za zajęte miejsca pozostałe drużyny za udział,
8.Sprzęt sportowy : Lotki – zapewnia Podkarpacki Związek Badmintona,
Rakietki – można będzie wypożyczyć na czas trwania turnieju od organizatora,
Pozostały sprzęt sportowy zapewniają sobie uczestnicy,
9. Zakwaterowanie
10. Wyżywienie – w własnym zakresie ,
11. Zgłoszenia drużyn /z zaznaczeniem kobiety, mężczyźni/ do udziału w turnieju w nieprzekraczalnym terminie do 25 wrzesień 2014 / czwartek / co pozwoli przewidzieć czas trwania turnieju .
Zgłoszenia :
mail : mosir.przeworsk@onet.pl
lub telefonicznie : 16 648 99 09
12. Postanowienia końcowe.
Koszty :
– organizacji imprezy ponosi organizator,
– delegacji / wyżywienia, podróży/ ponoszą jednostki delegujące,
– Organizator nie ubezpiecza startujących zawodników,
– Obowiązują przepisy gry i Regulamin Sportowy PZBad.
– Wszystkie sprawy sporne rozstrzyga sędzia główny.

W czasie zawodów rozegrany zostanie turniej kat. VIP – Burmistrzowie , ,Wójtowie , Starostowie , Sekretarze i zaproszeni Goście.

 

 

Komunikat Indywidualnego Turnieju Badmintona Amatorów i Weteranów  o Puchar Burmistrza Miasta Przeworska Marii Dubrawskiej – Lichtarskiej
Cel :
– popularyzacja dyscypliny sportowej badminton jako dyscypliny którą można uprawiać w każdym wieku i wszędzie,
– propagowanie sportowej rywalizacji wśród społeczności Powiatu Przeworskiego,
– propagowanie zdrowego stylu życia wśród osób dorosłych ,
– nawiązywanie kontaktów między uczestnikami,
– wymiana doświadczeń dotyczących nie tylko sfery działalności kulturalnej i sportowej ale także codziennej rzeczywistości między startującymi,
– popularyzacja idei „fair play” w sporcie,

1. Uczestnicy – wszyscy chętni spełniający kryteria podanych kategorii z terenu Powiatu Przeworskiego .
2. Termin: 28 wrzesień – /niedziela/ godz.10.00 ,weryfikacja zgłoszeń do godziny 9:30.
3. Organizator :
– Urząd Miasta w Przeworsku ,
– Podkarpacki Związek Badmintona w Rzeszowie ,
4. Miejsce: Hala Widowiskowo Sportowa, Przeworsk ul. Misiągiewicza 10.
5. Kategorie wiekowe:
A) Mężczyźni :
A1) do 30 roku
A2) powyżej 30 roku
B) Kobiety :
B1) do 30 roku
B2) powyżej 30 roku
Uwaga:
W każdej kategorii wiekowej musi się zgłosić minimum 3 zawodników lub 3 zawodniczki, żeby rozegrać pojedynki. Jeżeli ten warunek nie będzie spełniony organizator dopuszcza możliwość połączenia dwóch sąsiadujących ze sobą kategorii.
Zawodnik lub zawodniczka starszy /a / może wystąpić w kategorii młodszej.
7. Turniej zostanie rozegrany według przepisów PZBad w grach pojedynczych do trzech wygranych setów do 11 punktów.
8. System rozgrywek- grupowo- pucharowy. W przypadku zgłoszenia się dużej liczby uczestników – system pucharowy.
9. Termin zgłoszeń: Ostateczne zgłoszenia przyjmowane będą do 25 września 2014 roku.

Zgłoszenia :
mail : mosir.przeworsk@onet.pl
lub telefonicznie : 16 648 99 09
10. Sprzęt sportowy :
Lotki sztuczne – zapewnia organizator,
Rakietki – można będzie wypożyczyć od organizatora lub zakupić na miejscu,
Pozostały sprzęt sportowy zapewniają sobie uczestnicy,
11. Wyżywienie – w własnym zakresie
12. Organizator nie ubezpiecza startujących zawodników,
13. Obowiązują przepisy gry i Regulamin Sportowy PZBad. Wszystkie sprawy sporne rozstrzyga sędzia główny w porozumieniu z organizatorem.
14. Uczestnicy składają oświadczenia o uczestnictwie w turnieju na własną odpowiedzialność za stan zdrowia lub przedstawiają zaświadczenie lekarskie o możliwości uczestniczenia w zawodach sportowych.
15 .Uczestnicy przyjeżdżają na koszt własny lub delegujących ich instytucji.

16.Nagrody
Puchary – zdobywcy miejsc 1-3 otrzymują puchary,
Dyplomy- zdobywcy miejsc 1-6 otrzymują dyplomy za zajęte miejsca pozostałe za udział,