Po raz XIII rozegrany zostanie turniej szachowy ,,Niepodległość”’

Serdecznie zapraszamy do udziału w XIII Międzynarodowym Turnieju Szachowym  ,,Niepodległość’‚ który odbędzie się 11 listopada 2016 roku na hali sportowej przy ul. Misiągiewicza w Przeworsku.

Podczas zawodów odbędzie się pięć turniejów szachowych:

TURNIEJ BK – zawodnicy bez kategorii szachowej

TURNIEJ V i IV – zawodnicy z V i IV kategorią szachową

TURNIEJ III – zawodnicy z III kategorią szachową

TURNIEJ II – zawodnicy z II kategorią szachową  (również II+)

TURNIEJ I – zawodnicy z I kategorią szachową  (również I+, I++)

W turnieju może wziąć udział osoba, która posiada obywatelstwo polskie.

Wpisowe 5 zł  /nie płacą zawodnicy KSz Gambit Przeworsk i mieszkańcy miasta Przeworska/

Zapisy do końca dnia 9 listopada /środa/ za pośrednictwem poczty e-mail: szachy.przeworsk@gmail.com , utworzonych serwisów turniejowych: 

TURNIEJ BK, TURNIEJ V i IV, TURNIEJ III, TURNIEJ II, TURNIEJ I
lub telefonicznie do sędziego turnieju: Paweł Zaskalski tel. 722 160 624

Zapisy w dniu turnieju zależne jedynie od możliwości organizacyjnych.

REGULAMIN : https://docs.google.com/document/d/1mUzCp4Tn5eBYi04fksd6-KA-wUcE5TNaUnecc9_JFUo/edit

SERDECZNIE ZAPRASZAMY !

14712719_1225183357537701_1381479140908703620_o Niepodległość 2016