Boisko sportowe – MOSiR

 

  • Odpłatność za godzinę wynajmu boiska przy ul. Piłsudskiego w Przeworsku bez szatni i oświetlenia w wysokości – 30,00 zł słownie: trzydzieści zł (cena zawiera podatek VAT)
  • Odpłatność za godzinę wynajmu boiska przy ul. Piłsudskiego w Przeworsku z szatnią z natryskami bez oświetlenia w wysokości – 40,00 zł, słownie: czterdzieści zł (cena zawiera podatek VAT)
  • Odpłatność za godzinę wynajmu boiska przy ul. Piłsudskiego w Przeworsku z oświetleniem bez szatni w wysokości – 40,00 zł, słownie: czterdzieści zł (cena zawiera podatek VAT)
  • Odpłatność za godzinę wynajmu boiska przy ul. Piłsudskiego w Przeworsku z szatnią z natryskami i oświetleniem w wysokości – 50,00 zł, słownie: pięćdziesiąt zł (cena zawiera podatek VAT)